Hoạt động từ TDTU

Tổ chức hội thảo quốc tế về tài chính môi trường
03-07-2017
Chiều nay, tại Đại học Tôn Đức Thắng, Hội thảo quốc tế về "Tài chính môi trường" (ICIEF) 2017 đã chính thức được tổ chức. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh...
đọc thêmHoạt động từ TDTU  

Hoạt động của DEMASTED

Công bố mới

Khoa học và công nghệ

TS. Thái Hoàng Chiến – “Most Cited Computers & Structures Articles”
13-07-2017
TS. Thái Hoàng Chiến, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DCM), có công bố bài báo “Generalized shear deformation theory for functionally graded...