Simulation of Auger electron emission from nanometer-size gold targets using the Geant4 Monte Carlo simulation toolkit

Thông tin tác giả: TS. Sebastien Incerti, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Vật lý hạt nhân thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DNP).

Tên bài báo: Simulation of Auger electron emission from nanometer-size gold targets using the Geant4 Monte Carlo simulation toolkit

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms (impact factor là 1.124 theo ISI và chỉ số H-index là 89 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Geant4 Monte Carlo simulation of absorbed dose and radiolysis yields enhancement from a gold nanoparticle under MeV proton irradiation

Thông tin tác giả: TS. Trần Ngọc Hoàng, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Vật lý hạt nhân thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DNP).

Tên bài báo: Geant4 Monte Carlo simulation of absorbed dose and radiolysis yields enhancement from a gold nanoparticle under MeV proton irradiation

Thông tin tạp chí: bài báo được công bố trên tạp chí ISI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms (impact factor là 1.124 theo ISI và chỉ số H-index là 89 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Modelling and prediction of air pollutant transport during the 2014 biomass burning and forest fires in peninsular Southeast Asia

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Đức Hiệp, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu chất lượng môi trường, khoa học khí quyển và biến đổi khí hậu thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (EAAC).

Tên bài báo: Modelling and prediction of air pollutant transport during the 2014 biomass burning and forest fires in peninsular Southeast Asia

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Environmental Monitoring and Assessment (impact factor là 1.679 theo ISI và chỉ số H-index là 59 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Comment on “Computational Study on the Vinyl Azide Decomposition”

Thông tin tác giả: TS. Nguyễn Minh Thọ, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (COMCHEM)

Tên bài báo: Comment on “Computational Study on the Vinyl Azide Decomposition”

Thông tin tạp chí: bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế ISI The Journal of Physical Chemistry A (impact factor là 2.693 theo ISI và chỉ số H-index là 174 theo SJR).

Xem tiếp...
 

Aromatic character of planar boron-based clusters revisited by ring current calculations

Thông tin tác giả: ThS. Phạm Tấn Hùng, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (COMCHEM)

Tên bài báo: Aromatic character of planar boron-based clusters revisited by ring current calculations

Thông tin tạp chí: The paper was published in the ISI journal Physical Chemistry Chemical Physics (its impact factor is 4.493 and H-index is 140).

Xem tiếp...
 

Page 1 of 9