Seminar “Biomass processing in sub-critical water conditions for sustainable production of biofuels and chemicals”

Chiều ngày 29/11/2016, GS. Trần Khánh Quang, là giáo sư của là giáo sư chuyên ngành Năng lượng và kỹ thuật hóa học của Trường đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (Na Uy), có buổi báo cáo seminar với chủ đề “Biomass processing in sub-critical water conditions for sustainable production of biofuels and chemicals” tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

 

Workshop giới thiệu cơ sở dữ liệu Scopus và sử dụng Scopus trong hoạt động nghiên cứu

Sáng ngày 25/11/2016, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi workshop với công ty iGroup (Asia Pacific) về việc giới thiệu và sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus và đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Scopus trong nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

 

Seminar “New approach for materials synthesis”

Chiều ngày 21/11/2016, GS. Masayuki Nogami, là giáo sư danh dự (Emeritus Professor) của Viện Công nghệ Nagoya, Nhật Bản, có buổi báo cáo seminar với chủ đề “New approach for materials synthesis” tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

 

GS. Nguyễn Văn Tuấn báo cáo chuyên đề “Research evaluation by Scientometrics”

Chiều ngày 11/11/2016, GS. Nguyễn Văn Tuấn, Cố vấn cao cấp về khoa học của Trường và đồng thời là Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Xương và Cơ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng, đã có buổi báo cáo seminar “Research evaluation by Scientometrics” tại Trường.

 

Tập huấn về cách thức lựa chọn tạp chí, các yêu cầu và qui trình đăng bài ISI và Scopus cho ngành ngoại ngữ

Sáng ngày 18/10/2016, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DEMASTED) đã tổ chức buổi tập huấn về “cách thức lựa chọn tạp chí ISI và Scopus cho ngành ngoại ngữ” dành cho Khoa Ngoại ngữ nhằm hướng dẫn giảng viên, nghiên cứu viên của Khoa về cách lựa chọn các tạp chí, các yêu cầu và cách đăng bài trên tạp chí ISI và Scopus uy tín.

 

Page 1 of 11