header 5

Thông báo học bổng Internship quốc tế

Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo Chương trình tuyển chuyên gia và sinh viên nước ngoài (đang học thạc sĩ, tiến sĩ) đến làm việc hoặc tập sự nghề nghiệp tại Trường từ 03 – 06 tháng; hoặc ít nhất đủ 01 tháng trở lên (đối với chuyên gia).

Xem tiếp...
 

Tuyển dụng nghiên cứu viên nhóm nghiên cứu về Geographic Information System

Trường đại học Tôn Đức Thắng đang có nhu cầu tuyển chọn ứng viên làm nghiên cứu toàn thời gian/bán thời gian tại Trường trong lĩnh vực Geographic Information System (GIS). Ứng viên được yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc và có nền tảng nghiên cứu tốt thông qua các công trình công bố quốc tế (ISI/Scopus).

Xem tiếp...
 

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng viên chức hành chính

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng viên chức hành chính làm việc tại Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ.

Xem tiếp...
 

Tuyển dụng và bổ nhiệm các chức vụ chuyên môn năm 2016 (đợt 1)

Nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường đại học Tôn Đức Thắng, Nhà trường có nhu cầu tuyển dụng và bổ nhiệm các chức vụ chuyên môn (giáo sư thực thụ, giáo sư dự bị, giáo sư trợ lý) năm 2016 (đợt 1) thuộc các ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường. Trường đại học Tôn Đức Thắng xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học có nguyện vọng ứng tuyển bổ nhiệm các chức vụ chuyên môn tại Trường.

Xem tiếp...
 

Tiêu chuẩn, qui trình, hồ sơ đề nghị xét và bổ nhiệm chức vụ chuyên môn của Trường đại học Tôn Đức Thắng

Tiêu chuẩn, qui trình, hồ sơ đề nghị xét và bổ nhiệm chức vụ chuyên môn của Trường đại học Tôn Đức Thắng

Xem tiếp...
 

Page 1 of 2